Hovborgfiskesø_5_edited2
Hovborgfiskesø_6
Hovborgfiskesø_5
Hovborgfiskesø_3
Hovborgfiskesø_7
Hovborgfiskesø_2
Hovborgfiskesø_1

Velkommen til Hovborg Fiskeri


Hovborg Fiskeri

Dette er historien om et lille dambrug med en fornuftig økonomi der overholder de miljøkrav som stilles fra myndighedernes side og som producerer fisk, med en kvalitet og smag der gør at man kan tage fiskene direkte fra vandet tilberede og spise dem, ja du kan bruge dem til sushi.

Hvorfor arbejde med naturdamme det er da meget nemmere at producere fisk i betonanlæg?

Det kan godt være at vi bliver nød til at tage dyrs frihed for at kunne brødføde verdens befolkning men når vi gør det så har vi jo også et ansvar for dyrene og for at give dem et så godt liv som muligt.

Det tror jeg man gør ved at skabe livsbetingelser så tæt på deres naturlige liv som muligt, derfor producere vi fisk i naturdamme med gennemstrømmende vand fra Holme å.

Vi vil ikke udnytte de resurser naturen har, men vi benytter os derimod af de naturlige resurser, det giver en stor forskel på tilgangen til naturen, hvis man udnytter naturen er naturen til for dig men benytter du dig af naturen vil din tilgang helt naturligt blive i samspil med naturen og ikke på bekostning af naturen derfor har vi med største selvfølgelighed sikret fri passage for fisk og fauna forbi Hovborg fiskeri i form af et stryg.

FØR

Ørreder har fra naturens side to instinkter i ferskvand er de territoriehævdende og i saltvand er de flokdyr i dambrug prøver man at fremelske det flokdyrs instinktet de har, det gør man ved at de som yngel vokser op i en flok, det giver stor tålmodighed over for hinanden og fremmer flokdyrs instinktet.

Efter

I vores damme kan man tydelig se at de går som flokdyr men hvis man vil undgå finnebid bliver det nød til at være sådan at de har plads til at gå ud af flokken og være et sted i dammen hvor de så kan stå for sig selv, præcis lige som os vi er jo også sociale væsner der synes det er dejligt at være sammen med andre mennesker men vi har jo også brug for at kunne trække os tilbage.

Vi sørger altid for at der er god plads til vores fisk og at de har en god vandkvalitet hvilket de har fordi der konstant løber frisk vand igennem dammene fra holme å, på den måde holder vi stress og dyrlæge væk fra vores fisk, det gør at fiskene sjældent bliver syge og vi altid kan levere flotte, fightende, fuldfinnede fisk

 

biodiversiteten bevares og udvikles her ved Hovborg Fiskeri, her ses ofte isfugl, vandstær, oddere og mange andre rød- og gullistede arter, de lokale lakse og ørredstammer har selvfølgelig fuld og fri passage forbi Hovborg Fiskeri.